Hakkımızda

  • Biyoteknoloji Derneği, 1986 yılında geleceğin bilim dalı olarak nitelendirilen ancak insanlık tarihi kadar eskilere dayanan Biyoteknoloji’nin ülkemizde tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz daha sonra yine ülkemizin konusunda en kapsamlı derneklerden biri olan KÜKEM (Kültür Koleksiyonları Derneği) ile birleşerek daha da kuvvetli bir yapıya ulaşmıştır. Bu birleşme sonrası Biyoteknoloji Derneği ülkemizde alanında en geniş yelpazede temsile sahip Sivil Toplum Kuruluşu niteliği kazanmıştır. Dernek özellikle Biyoteknoloji kavramını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devlet politikasına sokmak için bu konudaki gerekli girişimlerin yapılması misyonunu üstlenmiştir.
  • Dernek üyeleri arasında Biyoteknolojinin; Tarımsal Biyoteknoloji, Endüstriyel Biyoteknolji, Gıda Biyoteknolojisi, Tıbbi Biyoteknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Çevre Biyoteknolojisi, Biyogüvenlik v.b. gibi alt dallarında çalışmalar yapan bilim adamları ve endüstri kuruluşu mensupları yer almaktadır.
  • Dernek, Biyoteknoloji’nin çeşitli dallarında etkinlik gösteren bilim adamları ile Biyoteknoloji endüstrisi çalışanları arasında eşgüdümü sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası, kongre, sempozyum ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek ilgi ve çalışma alanı olarak Biyoteknolojiyi seçenler arasında bilgi akışını sağlamayı amaçlamaktadır.
  • Dernek, Biyoteknoloji konusunda ülkemizi yurtdışında da muhtelif platformlarda temsil etmektedir. Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu ve Asya Biyoteknoloji Dernekleri Federasyonu bünyesinde derneğimiz ülkemizi temsil etmektedir.
  • Dernek üyelerimiz arasında üniversite ve kamu kuruluşları olduğu kadar özel sektörde Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar da yer almaktadır.