Genel Kurul Toplantısı - 2019

05 Mayıs 2019

Biyoteknoloji Derneğinin 2019 Genel Kurulu 20 Mayıs 2019 tarihinde saat 17:30’da aşağıda belirtilen gündem ile ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Z07 numaralı toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantının gerçekleştirilebilmesi için yeterli üye katılımı olmaması durumunda toplantı 28 Mayıs 2019 günü aynı yer ve saate yapılacaktır.

 

 

GÜNDEM

 

Açılış

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Heyetinin Oluşturulması

Faaliyet Raporu Sunumu

Denetleme Kurulu Raporu

Yönetim Denetim Kurullarının İbrası

Yönetim ve Denetim Kurullarının Şeçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış