Biyoteknoloji Derneği 2022 Genel Kurul Toplantısı

27 Nisan 2022

Biyoteknoloji Derneği'mizin 2022 Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2022 tarihinde Saat 16:00’de aşağıda belirtilen gündem ile Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantının gerçekleştirilebilmesi için yeterli üye katılımı olmaması durumunda toplantı 27 Mayıs 2022 günü aynı yer ve saate yapılacaktır.

 

 

GÜNDEM

 

Açılış

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Heyetinin Oluşturulması

Faaliyet Raporu Sunumu

Denetleme Kurulu Raporu

Yönetim Denetim Kurullarının İbrası

Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış